Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

POLECAMY:

 • bibliotekarka.jpg
 • dobra_siostra.jpg
 • dzieci-getta.jpg
 • historia-edith.jpg
 • narzeczona-nazisty.jpg
 • panna-z-bajki.jpg
 • panstwo.jpg
 • piesn-o-achillesie.jpg
 • pocztowki-ze-wschodu.jpg
 • terapeutka.jpg
 • wilkolak.jpg
 • wolynska-gra.jpg
 • zazdrosc.jpg

 

STATYSTYKI

Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Łącznie
2001
2632
6902
11156298
92041
327887
11186501

Wtorek, 23 lipca 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI M-GBP


§ 1. PRAWO KORZYSTANIA1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Rawska.
2. Dla mieszkańców Miasta i Gminy Biała Rawska korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.


§ 2. WYPOŻYCZANIE

1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy.
2. Książki powyższe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może zażądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust. 2.
5. Na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez czytelnika, biblioteka sprowadza z innych bibliotek książki popularnonaukowe, których nie posiada we własnym księgozbiorze (wypożyczanie międzybiblioteczne).
6. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i książek sprowadzonych w ramach wypożyczania międzybibliotecznego, korzystać można tylko na miejscu.
7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych tylko za zgodą tych czytelników.
8. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów i wydawnictw informacyjnych.
9. Na terenie biblioteki zabrania się przebywania osobom nietrzeźwym, a także surowo zabrania się wypożyczeń książek.


§ 3. POSZANOWANIE KSIĄŻEK, ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE KSIĄŻKI

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone szkody należy zgłaszać bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
W powyższych przypadkach biblioteka pobiera aktualną jej wartość w oparciu o cenę inwentarzową danej książki, bądź też czytelnik może dostarczyć do biblioteki identyczny egzemplarz.
3. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu z dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu - wpłaca równowartość całości dzieła (podobnie jak w punkcie 2). Książki, za które zapłacił czytelnik są nadal własnością biblioteki i czytelnik nie może żądać ich zwrotu.
4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
5. W wypadku, kiedy zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika, może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.


§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 ust. 2 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 10 groszy za każdy dzień po terminie zwrotu. Za wysłane upomnienie biblioteka pobiera 10 zł.
2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


§ 5. SANKCJE KARNE

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Inspektora Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Biała Rawska.